Algemene verkoopvoorwaarden

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN —- OVERZICHT Deze website wordt beheerd door Goedkoop. Op deze site verwijzen de termen “wij”, “ons” en “onze” naar Goedkoop. Goedkoop biedt deze website aan met alle informatie, tools en diensten die voor u als gebruiker beschikbaar zijn, op voorwaarde dat u alle hier vermelde voorwaarden, richtlijnen en kennisgevingen accepteert.Door deze website te bezoeken en / of een van onze producten te kopen, gaat u akkoord met onze “Service” en gaat u akkoord met de volgende voorwaarden (“Algemene verkoopvoorwaarden”, “Algemene verkoop- en gebruiksvoorwaarden”). , “Voorwaarden”), inclusief de aanvullende voorwaarden en richtlijnen waarnaar hier wordt verwezen en / of toegankelijk is via een hyperlink. Deze algemene verkoop- en gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van deze website, inclusief maar niet beperkt tot gebruikers die op de website surfen en verkopers, klanten, dealers en / of bijdragers aan inhoud.Lees deze algemene gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door voordat u onze website bezoekt of gebruikt. Door een deel van deze website te bezoeken of te gebruiken, gaat u akkoord met deze algemene verkoop- en gebruiksvoorwaarden. Als u niet alle voorwaarden van deze overeenkomst accepteert, mag u geen toegang krijgen tot de website of de daar aangeboden diensten gebruiken. Indien deze algemene verkoop- en gebruiksvoorwaarden als een aanbod worden beschouwd, is aanvaarding uitdrukkelijk beperkt tot deze algemene verkoop- en gebruiksvoorwaarden. 

Alle nieuwe functies en tools die later aan deze winkel zullen worden toegevoegd, vallen ook onder deze algemene verkoopvoorwaarden. Op deze pagina kunt u altijd de laatste versie van de Algemene verkoop- en gebruiksvoorwaarden bekijken. We behouden ons het recht voor om delen van deze algemene verkoop- en gebruiksvoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en / of wijzigingen op onze website te publiceren. Het is uw verantwoordelijkheid om deze pagina regelmatig te controleren om te zien of er wijzigingen zijn aangebracht. Uw voortgezet gebruik van of toegang tot de website nadat een wijziging is gepost, betekent dat u die wijzigingen accepteert.

 

Onze winkel wordt gehost op Shopify Inc. Zij bieden ons het e-commerce platform waarmee wij onze producten en diensten aan u kunnen verkopen.

 

 

ARTIKEL 1 – GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN ONZE ONLINE WINKEL

 

Door deze algemene verkoop- en gebruiksvoorwaarden te accepteren, verklaart u dat u de meerderjarigheid in uw land, staat of provincie heeft bereikt en dat u ons toestemming hebt gegeven om mensen van hoge leeftijd toe te staan. U bent verantwoordelijk voor het gebruik van deze website.

 

Het gebruik van onze producten voor illegale of ongeoorloofde doeleinden is verboden en u mag de wetten van uw rechtsgebied (inclusief maar niet beperkt tot de wetten met betrekking tot copyright) in verband met het gebruik van de service niet overtreden.

 

U mag geen wormen, virussen of andere destructieve code verzenden.

 

Elke overtreding of overtreding van deze algemene verkoopvoorwaarden zal resulteren in de onmiddellijke beëindiging van uw diensten.

 

 

ARTIKEL 2 – ALGEMENE VOORWAARDEN

 

We behouden ons het recht voor om mensen op elk moment en om welke reden dan ook de toegang tot diensten te ontzeggen.

 

U begrijpt dat uw inhoud (met uitzondering van uw creditcardgegevens) ongecodeerd kan worden verzonden. Dit betekent (a) transmissies via verschillende netwerken; en (b) wijzigingen om te voldoen aan en aan te passen aan de technische vereisten voor het verbinden van netwerken of apparaten. Creditcardgegevens worden altijd gecodeerd wanneer ze via netwerken worden verzonden.

 

U stemt ermee in om geen enkel deel van de service of het gebruik van de service of toegang tot de service of contact op de website waarmee de service wordt verleend zonder toestemming te reproduceren, reproduceren, kopiëren, verkopen of doorverkopen. of om uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ons te gebruiken.

 

De koppen die in deze overeenkomst worden gebruikt, zijn voor uw gemak opgenomen en zullen deze voorwaarden niet beperken of beïnvloeden.

 

 

ARTIKEL 3 – NAUWKEURIGHEID, VOLLEDIGHEID EN VALUTA VAN DE INFORMATIE

 

We zijn niet verantwoordelijk als de informatie op deze website onjuist, volledig of actueel is. De inhoud van deze website is alleen voor informatieve doeleinden en mag niet uw enige informatiebron zijn voor besluitvorming zonder vooraf nauwkeurigere, vollediger en up-to-date informatiebronnen te raadplegen. Als u de inhoud van deze website vertrouwt, doet u dit op eigen risico.

 

Deze site kan wat eerdere informatie bevatten. Deze eerdere informatie is inherent verouderd en is alleen voor informatieve doeleinden. We behouden ons het recht voor om de inhoud van deze website op elk moment te wijzigen, maar zijn niet verplicht om de informatie op onze website bij te werken. U gaat ermee akkoord dat het uw verantwoordelijkheid is om wijzigingen aan onze website te volgen.

 

 

ARTIKEL 4 – WIJZIGINGEN IN SERVICE EN PRIJZEN

 

De prijzen van onze producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

 

We behouden ons het recht voor om de service (evenals onderdelen of inhoud van de service) op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving en op elk moment te wijzigen of stop te zetten.

 

Wij zijn niet aansprakelijk jegens u of enige andere derde partij voor prijswijzigingen, opschortingen of onderbrekingen van de service.

 

 

ARTIKEL 5 – PRODUCTEN OF DIENSTEN (indien van toepassing)

 

Bepaalde producten of diensten zijn mogelijk alleen online beschikbaar op onze website. Deze producten of diensten zijn mogelijk in beperkte hoeveelheden beschikbaar en kunnen alleen worden geretourneerd of geruild in overeenstemming met ons retourbeleid.

 

We hebben ons best gedaan om de kleuren en afbeeldingen van onze producten die in onze winkel verschijnen zo duidelijk mogelijk te maken. We kunnen niet garanderen dat het kleurenscherm op uw computerscherm correct is.

 

We behouden ons het recht voor om, vrijblijvend, de verkoop van onze producten of diensten aan één persoon en in elke geografische regio of jurisdictie te beperken. We kunnen dit recht van geval tot geval uitoefenen. We behouden ons het recht voor om het aantal producten of diensten dat we aanbieden te beperken. Alle productbeschrijvingen en productprijzen kunnen op elk moment naar eigen goeddunken zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. We behouden ons het recht voor om op elk moment te stoppen met het aanbieden van een product. Elke service of productaanbieding op deze website is ongeldig indien wettelijk verboden.

 

We kunnen niet garanderen dat de kwaliteit van alle producten, diensten, informatie of andere goederen die u hebt ontvangen of gekocht, aan uw verwachtingen voldoet en dat fouten in de service niet worden gecorrigeerd.

 

 

ARTIKEL 6 – NAUWKEURIGHEID VAN DE FACTURERING EN ACCOUNTINFORMATIE

 

We behouden ons het recht voor om bestellingen die u bij ons plaatst te weigeren. We kunnen, naar eigen goeddunken, de gekochte hoeveelheden per persoon, per huishouden of per bestelling verminderen of annuleren. Deze beperkingen kunnen bestaan ​​uit bestellingen vanaf of vanaf hetzelfde klantenaccount, dezelfde creditcard en / of bestellingen met hetzelfde factuur- en / of afleveradres. Als we een bestelling wijzigen of annuleren, kunnen we proberen u hiervan op de hoogte te stellen door contact met u op te nemen via e-mail en / of factuuradres / telefoonnummer. De bestelling is geplaatst. We behouden ons het recht voor om bestellingen die naar eigen goeddunken afkomstig zijn van dealers, wederverkopers of dealers te beperken of te verbieden.

 

U stemt ermee in om actuele, volledige en nauwkeurige bestel- en accountgegevens te verstrekken voor alle bestellingen in onze winkel. U stemt ermee in om uw account en andere informatie, inclusief uw e-mailadres, creditcardnummers en vervaldatums, zo snel mogelijk bij te werken, zodat we uw transacties kunnen voltooien en indien nodig contact met u kunnen opnemen.

 

Zie ons retourbeleid voor meer informatie.

 

 

ARTIKEL 7 – OPTIONELE GEREEDSCHAPPEN

 

We kunnen u toegang bieden tot tools van derden waarover we geen controle hebben.

 

U erkent en gaat ermee akkoord dat we toegang verlenen tot dergelijke tools “zoals ze zijn” en “zoals beschikbaar” zonder garantie, representatie of voorwaarde van welke aard dan ook en zonder toestemming. Wij aanvaarden geen wettelijke aansprakelijkheid voor het gebruik van deze optionele tools van derden.

 

Als u de optionele tools gebruikt die op de website worden aangeboden, doet u dit op eigen risico en naar eigen goeddunken. Raadpleeg de voorwaarden waaronder deze tools worden aangeboden door de respectievelijke derde partij.

 

Mogelijk bieden we in de toekomst ook nieuwe services en / of functies op onze website aan (inclusief nieuwe tools en bronnen). Deze nieuwe functies en deze nieuwe diensten zijn eveneens onderworpen aan deze algemene verkoopvoorwaarden.

 

 

ARTIKEL 8 – LINKS VAN DERDEN

 

Bepaalde inhoud, producten en services die beschikbaar zijn via onze service, kunnen materiaal van derden bevatten.

 

Links van derden op deze website kunnen u naar websites van derden leiden die niet met ons verbonden zijn. We zijn niet verplicht om de inhoud of nauwkeurigheid van deze websites te beoordelen of te evalueren, en we aanvaarden geen garantie of verantwoordelijkheid voor de inhoud, websites, producten, diensten of ander materiaal dat kan worden geopend of benaderd vanaf deze websites van derden.

 

Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige schade of schade in verband met de aankoop of het gebruik van goederen, diensten, bronnen, inhoud of andere transacties die plaatsvinden in verband met deze websites van derden. Lees het beleid en de praktijken van derden zorgvuldig door en zorg ervoor dat u ze begrijpt voordat u doorgaat met een transactie. Klachten, claims, zorgen of vragen over deze producten van derden moeten worden gericht aan dezelfde derde partij.

 

 

ARTIKEL 9 – OPMERKINGEN, SUGGESTIES EN ANDERE GEBRUIKERSSUGGESTIES

 

Als u bepaalde inhoud op ons verzoek indient (bijv. Om deel te nemen aan wedstrijden) of als u creatieve ideeën, suggesties, suggesties, plannen of andere elementen zonder ons verzoek verzendt, online, per e-mail, per post of anderszins Verstandig (gezamenlijk “Opmerkingen”), u verleent ons het recht om te allen tijde en zonder enige beperking en in alle media alle opmerkingen die u ons stuurt, te bewerken, kopiëren, publiceren, verspreiden, vertalen en anderszins te gebruiken. We zijn en zouden niet verplicht moeten zijn (1) om opmerkingen vertrouwelijk te houden; (2) om iemand te compenseren voor eventuele opmerkingen; (3) reageren op opmerkingen.

 

We mogen, maar zijn niet verplicht om inhoud te controleren, wijzigen of verwijderen waarvan wij denken dat het naar eigen goeddunken illegaal, aanstootgevend, bedreigend, beledigend, lasterlijk, pornografisch, obsceen of anderszins aanstootgevend is of in strijd zijn met enig intellectueel eigendom of deze algemene verkoopvoorwaarden.

 

U stemt ermee in opmerkingen te plaatsen die geen inbreuk maken op rechten van derden, waaronder copyright, handelsmerk, vertrouwelijkheid, persoonlijkheid of andere persoonlijke of eigendomsrechten. U gaat er ook mee akkoord dat uw opmerkingen geen illegale, lasterlijke, aanstootgevende of obscene inhoud zullen bevatten en geen computervirussen of andere schadelijke software zullen bevatten die op enige wijze de werking van de Service of een andere gerelateerde website zouden kunnen beïnvloeden. U mag geen onjuist e-mailadres gebruiken, u voordoen als iemand die u niet bent, of proberen ons en / of derden te misleiden over de oorsprong van uw opmerkingen. U bent volledig verantwoordelijk voor alle opmerkingen die u plaatst en hun nauwkeurigheid.

 

 

ARTIKEL 10 – PERSOONLIJKE INFORMATIE

 

De overdracht van uw persoonlijke gegevens naar onze winkel is onderworpen aan onze gegevensbeschermingsregels. Klik hier om ons privacybeleid te bekijken.

 

 

ARTIKEL 11 – FOUTEN, ONnauwkeurigheden en weglating

 

Er kan soms informatie op onze website of dienst staan ​​die typefouten, onnauwkeurigheden of weglatingen bevat die kunnen verwijzen naar productbeschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen en vergoedingen, producten, levertijden en beschikbaarheid. We behouden ons het recht voor om fouten, onnauwkeurigheden, weglatingen te corrigeren en informatie te wijzigen of bij te werken of om bestellingen te annuleren als de informatie in de service of op een bijbehorende website op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving onjuist is (zelfs nadat u uw bestelling heeft geplaatst) ).

 

We zijn niet verplicht om de informatie op de Service of een andere gerelateerde website bij te werken, te wijzigen of te specificeren, inclusief maar niet beperkt tot prijsinformatie, tenzij wettelijk vereist. Er mag geen vaste datum voor het bijwerken of bijwerken van de service of andere gerelateerde website worden overwogen om te concluderen dat de informatie op de service of op een andere bijbehorende website is gewijzigd of bijgewerkt.

 

 

 

ARTIKEL 12 – VERBODEN GEBRUIK

 

Naast de verbodsbepalingen in de Algemene verkoop- en gebruiksvoorwaarden, is het u verboden de website of de inhoud ervan te gebruiken: (a) voor illegale doeleinden; (b) derden over te halen om illegale handelingen te verrichten of daaraan deel te nemen; (c) een regionale verordening of internationale, federale, provinciale of staatswetten, regels of voorschriften schenden; (d) onze intellectuele eigendomsrechten of die van derden schenden of schenden; (e) elkaar lastigvallen, misbruiken, kwetsen, belasteren, belasteren, kleineren, intimideren of discrimineren op basis van geslacht, seksuele geaardheid, religie, etniciteit, ras, ras, ras, laster, beledigend, discriminerend, leeftijd, nationale afkomst of Handicap; (f) valse of misleidende informatie verstrekken; (g) het uploaden of verzenden van virussen of andere soorten schadelijke code die kunnen of kunnen worden gebruikt om de functionaliteit of werking van de Service of een gerelateerde, onafhankelijke of internetwebsite in gevaar te brengen; (h) om persoonlijke informatie van anderen te verzamelen of te volgen; (i) spam, phishing, het kapen van een domein, het extraheren van informatie, browsen, verkennen of scannen van internet (of andere bronnen); (j) voor obscene of immorele doeleinden; of (k) de beveiligingsmaatregelen van onze service, een andere website of internet schenden of omzeilen. We behouden ons het recht voor om te stoppen met het gebruik van de service of een gerelateerde website voor het schenden van verboden gebruik.

 

 

ARTIKEL 13 – AFWIJZING VAN GARANTIES EN BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

 

We garanderen of beweren niet dat uw gebruik van onze service ononderbroken, snel, veilig of foutloos zal zijn.

 

We kunnen niet garanderen dat de resultaten die kunnen worden behaald met de service correct of betrouwbaar zijn.

 

U gaat ermee akkoord dat we de service van tijd tot tijd voor onbepaalde tijd kunnen verwijderen of de service op elk moment kunnen annuleren zonder u hiervan vooraf op de hoogte te stellen.

 

U gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat uw gebruik van de dienst of uw onvermogen om deze te gebruiken op eigen risico is. De dienst en alle producten en diensten die via de dienst aan u ter beschikking worden gesteld, worden “as is” en “as available” ter beschikking gesteld voor uw gebruik (tenzij uitdrukkelijk anders vermeld) zonder vertegenwoordiging, zonder garanties en onvoorwaardelijke Typ, expliciet of impliciet, inclusief impliciete garanties van marketing of verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, titel en vrijheid van vervalsing.

 

maar niet beperkt tot fouten of weglatingen in inhoud of tot verlies of schade van welke aard dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de dienst of inhoud (of producten) die is gepubliceerd, verzonden of anderszins beschikbaar is gesteld via de dienst, zelfs als u dat doet zijn gewaarschuwd voor de mogelijkheid van optreden. Aangezien de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor incidentele of gevolgschade in sommige staten of rechtsgebieden niet is toegestaan, is onze aansprakelijkheid beperkt tot het wettelijk toegestane maximum. zelfs als u bent gewaarschuwd voor de mogelijkheid van optreden. Aangezien de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor incidentele of gevolgschade in sommige staten of rechtsgebieden niet is toegestaan, is onze aansprakelijkheid beperkt tot het wettelijk toegestane maximum. zelfs als u bent gewaarschuwd voor de mogelijkheid van optreden. Aangezien de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor incidentele of gevolgschade in sommige staten of rechtsgebieden niet is toegestaan, is onze aansprakelijkheid beperkt tot het wettelijk toegestane maximum.

 

 

 

ARTIKEL 14 – VERGOEDING

 

U stemt ermee in Goedkoop, ons moederbedrijf, onze dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, partners, managers, directeuren, agenten, aannemers, licentiegevers, dienstverleners, onderaannemers, leveranciers, stagiaires en werknemers te vrijwaren, te verdedigen en te beschermen. Claims of vragen, inclusief redelijke advocatenkosten, ingediend door derden vanwege of vanwege uw schending van deze algemene voorwaarden of de documenten waarop ze betrekking hebben of uw schending van wetten of rechten van derden.

 

 

ARTIKEL 15 – SCHEIDBAARHEID

 

In het geval dat een bepaling van deze Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden als onwettig, nietig of niet-afdwingbaar wordt beschouwd, kan deze bepaling nog steeds worden toegepast voor zover wettelijk toegestaan ​​en wordt het niet-toepasselijke deel geacht te zijn omdat deze dissociatie van deze Algemene Verkoop en Gebruiksvoorwaarden verschillen als ze geen invloed hebben op de geldigheid en toepasbaarheid van alle andere andere bepalingen.

 

 

ARTIKEL 16 – BEËINDIGING

 

De verplichtingen en verantwoordelijkheden van de partijen vóór de beëindigingsdatum blijven voor alle doeleinden van kracht na de beëindiging van deze overeenkomst.

 

Deze algemene verkoop- en gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing totdat u ze beëindigt of niet. U kunt deze algemene verkoopvoorwaarden op elk moment annuleren door ons te laten weten dat u onze diensten niet langer wenst te gebruiken of dat u onze website niet langer gebruikt.

 

Als we naar eigen goeddunken vaststellen dat u faalt, of als we vermoeden dat u niet aan de voorwaarden van deze Algemene Voorwaarden hebt voldaan, kunnen we deze Overeenkomst op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving beëindigen en blijft u verantwoordelijk voor alle bedragen verantwoordelijk, die verschuldigd zijn op de datum van beëindiging (inclusief), en / of we kunnen u de toegang tot onze diensten (of delen daarvan) ontzeggen. ).

 

 

ARTIKEL 17 – VOLLEDIGE OVEREENKOMST

 

Het niet van onze kant uitoefenen of toepassen van een recht of een bepaling van deze algemene gebruiksvoorwaarden mag geen verklaring van afstand van dit recht of deze bepaling vormen.

 

Deze algemene verkoopvoorwaarden of andere operationele richtlijnen of regels die we op deze website of met betrekking tot de service publiceren, vormen de volledige overeenkomst en overeenkomst tussen u en ons en regelen uw gebruik van de service en vervangen alle eerdere en hedendaagse Mondelinge of schriftelijke communicatie, suggesties en overeenkomsten tussen u en ons (inclusief, maar niet beperkt tot, een eerdere versie van de algemene verkoop- en gebruiksvoorwaarden).

 

Onduidelijkheden over de interpretatie van deze algemene verkoop- en gebruiksvoorwaarden mogen niet ten nadele van de redactie worden geïnterpreteerd.

 

 

ARTIKEL 18 – TOEPASSELIJK RECHT

 

Deze algemene verkoopvoorwaarden en alle andere afzonderlijke overeenkomsten waarmee wij u diensten verlenen, zijn onderworpen aan de wetten die van toepassing zijn in Rue de la Grotte, 7, in Terhulpen, België.

 

 

ARTIKEL 19 – WIJZIGINGEN IN DE ALGEMENE VERKOOP- EN GEBRUIKSVOORWAARDEN

 

Op deze pagina kunt u altijd de laatste versie van de Algemene verkoop- en gebruiksvoorwaarden bekijken.

 

We behouden ons het recht voor om, naar eigen goeddunken, delen van deze algemene verkoop- en gebruiksvoorwaarden bij te werken, aan te passen of te vervangen door updates en wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om onze website regelmatig te bezoeken om te controleren of er wijzigingen zijn aangebracht. Uw voortgezet gebruik van of toegang tot onze website na de publicatie van wijzigingen in deze algemene gebruiksvoorwaarden wordt beschouwd als acceptatie van deze wijzigingen.

 

 

ARTIKEL 20 – CONTACTGEGEVENS

 

Stuur vragen over de algemene verkoopvoorwaarden en gebruik naar contact@goed-koop.com .

Scroll To Top

My Shopping Winkelwagen

Close

No products in the Winkelwagen.

Shopping Now

Log in & Signup